Privacyverklaring InteraktContour - medewerkers en sollicitanten

InteraktContour hecht veel belang aan jouw privacy. Daarom gaan we zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. De regels voor de verwerking van persoonsgegevens liggen vast in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacyverklaring gaat over de zichtbare en onzichtbare maatregelen die wij nemen om persoonsgegevens op de juiste manier te verwerken én te beschermen.

Om alles wat te maken heeft met privacy goed te regelen, hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming. Deze is te bereiken via fg@interaktcontour.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Het verzamelen, bewaren en gebruiken van die gegevens noemen we het ‘verwerken’ van jouw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

InteraktContour heeft jouw persoonsgegevens, omdat je bij ons werkt en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Wij bewaren en gebruiken jouw persoonsgegevens heel zorgvuldig. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer je bij ons in dienst treedt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je zelf met ons deelt via bijvoorbeeld e-mail, telefoon of brief.

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens zijn extra beschermd. InteraktContour verwerkt het volgende bijzondere persoonsgegeven van jou:

 • Burgerservicenummer (BSN)

Waarom gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

InteraktContour gebruikt jouw persoonsgegevens:

 • Voor het uitvoeren van een arbeidsovereenkomst of daarmee vergelijkbare overeenkomsten.
 • Omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Op onze site wanneer je contact met ons opneemt. De persoonsgegevens die je hiervoor invult gebruiken wij alleen voor de verwerking van je vraag en delen wij niet met derden.

Hoe lang bewaart InteraktContour persoonsgegevens?

We bewaren de persoonsgegevens van sollicitanten zo lang als dat moet van de wet. Dit betekent dat we na het afronden van een sollicitatieprocedure alle gegevens verwijderen. Je gegevens worden maximaal zes maanden bewaard.

Hoe beveiligt InteraktContour persoonsgegevens?

InteraktContour neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Daarom hebben we passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen en tegen te gaan. Een voorbeeld hiervan is veilig e-mailen. InteraktContour gebruikt een systeem waarmee alle bestanden waarin persoonsgegevens staan, veilig worden verzonden via e-mail. Daarnaast krijgen onze medewerkers een e-learning over dit onderwerp. Zo weet iedereen binnen InteraktContour hoe ze moeten omgaan met persoonsgegevens van bijvoorbeeld cliënten en bewoners.

Persoonsgegevens delen met anderen

InteraktContour deelt jouw persoonsgegevens alleen met anderen:

 • Als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Voor het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst.

Met de organisaties en bedrijven met wie wij jouw persoonsgegevens delen, sluiten wij een zogenaamde ‘verwerkersovereenkomst’. Zo zorgen we ervoor dat jouw gegevens net zo veilig zijn als bij InteraktContour. InteraktContour blijft altijd verantwoordelijk voor jouw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door InteraktContour.

Je hebt in bepaalde gevallen ook het recht om ons te vragen de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken, over te dragen aan jezelf of een andere door jou genoemde organisatie. Stuur je verzoek naar fg@interaktcontour.nl als je je persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren, verwijderen of overdragen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak hierbij je foto, paspoort- of ID-nummer, burgerservicenummer en de strook met nummers onderaan je identiteitsbewijs onherkenbaar. Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Een klacht indienen

Zoals wij in deze privacyverklaring hebben vastgelegd, gaan wij zorgvuldig om met jouw gegevens, en ook met het delen en aanpassen ervan. Heb je toch een klacht over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Heb je het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn? Of dat er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem contact op met onze functionaris gegevensbescherming via fg@interaktcontour.nl. We lossen het graag met je op.

Komen we er samen niet uit? Dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Vragen?

Heb je vragen over ons privacybeleid of andere onderwerpen die hiermee te maken hebben? Neem contact op met onze functionaris gegevensbescherming via fg@interaktcontour.nl. We helpen je graag!

Cookies

Op onze website www.werkenbijinteraktcontour.nl maken wij gebruik van cookies. Dat doen we om de website beter te laten functioneren en het gebruik ervan te kunnen analyseren.
Je kunt overigens op je pc, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies heel makkelijk verwijderen door je browsergeschiedenis te wissen.

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen.
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen.